Xinxin Polska
w koszyku nic nie ma
 

o nas
oferta - sklep internetowy
magnesy neodymowe
magnesy płytkowe
magnesy walcowe
magnesy pierścieniowe
zabawki magnetyczne
magnetyzery
elektrownie wiatrowe
BLACK 300
BLACK 600
doświadczenie
ekologia i ekonomia
energia konwencjonalna
energia odnawialna
ekonomia energii
ekologia energii
koszty energii
produkcja energii
wiatr
historia wiatru
energia wiatru
lokalizajcja elektrowni
Polska
walory wiatrowe w Polsce
rozwój elektrowni w Polsce
inwestycje w Polsce
perspektywy rozwoju
technologia
schemat budowy elektrowni
areodynamika wirnika
generatory
łopaty wirnika
konstrukja wieży
skrzynia biegów
nietypowe rozwiązania
sposoby regulacji mocy
współpraca z siecią
kontakt
status zamówienia
 
 Odnawialne źródła energii

Kryzys energetyczny w 1973 r., który spowodował skokowy wzrost najpierw ceny ropy naftowej, a następnie wszystkich innych paliw, względy ochrony środowiska oraz rozwój techniki kosmicznej zwiększyły zainteresowanie nowymi, niekonwencjonalnymi źródłami i technologiami wytwarzania energii elektrycznej. Te nowe, niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej można podzielić na źródła odnawialne i źródła nieodnawialne. Do odnawialnych źródeł energii elektrycznej należą: energia słoneczna, energia wiatru, pływów morskich, fal morskich i energia cieplna oceanów (maretermiczna), a do źródeł nieodnawialnych: wodór, energia magneto-hydro-dynamiczna i ogniwa paliwowe. Energię wnętrza ziemi (geotermiczną) można zaliczyć do obu rodzajów źródeł: gejzery są źródłem nieodnawialnym, zaś energia gorących skał jest energią odnawialną.

Wykorzystanie prawie wszystkich niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej jest związane z minimalnym, bądź nawet żadnym wpływem na środowisko. Z tego względu przyszłość należy do nich. Ograniczenia w ich stosowaniu są dwojakiego rodzaju:

  • technologiczne, ze względu na formę występowania i możliwości praktycznego wykorzystania;
  • ekonomiczne, związane z dużymi kosztami ich wykorzystania.
Pierwotne źródła energii Naturalne procesy przemiany energii Techniczne procesy przemiany energii Forma uzyskanej energii
Słońce Woda Parowanie, topnienie lodu i śniegu, opady Elektrownie wodne Energia elektryczna
Wiatr Ruch atmosfery Elektrownie wiatrowe Energia cieplna i elektryczna
Energia fal Elektrownie falowe
Promieniowanie słoneczne Prądy oceaniczne Elektrownie wykorzystujące prądy oceaniczne Energia elektryczna
Nagrzewanie powierzchni ziemi i atmosfery Elektrownie wykorzystujące ciepło oceanów Energia elektryczna
Pompy ciepła Energia cieplna
Promieniowanie słoneczne Kolektory i cieplne elektrownie słoneczne Energia cieplna
Fotoogniwa i elektrownie słoneczne Energia elektryczna
Fotoliza Paliwa
Biomasa Produkcja biomasy Ogrzewanie i elektrownie cieplne Energia cieplna i elektryczna
Urządzenia przetwarzające Paliwa
Ziemia Rozpad izotopów Źródła geotermalne Ogrzewanie i elektrownie geotermalne Energia cieplna i elektryczna
Księżyc Grawitacja Pływy wód Elektrownie pływowe Energia elektryczna

Podział odnawialnych źródeł energii.

Na przestrzeni ostatnich lat największy rozwój spośród źródeł odnawialnych zanotowała energetyka wiatrowa. Do 2000 roku przeciętny roczny wzrost mocy zainstalowanej sięgał 40 %, osiągając wówczas poziom 18,5 GW. Jest to wartość wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania na energię 8-9 milionów czteroosobowych gospodarstw domowych.

Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na przestrzeni ostatnich lat

 

elektrownie wiatrowe

© 2003 - 2019 by Xinxin Polska
2019-04-20 11:13:59